Diseñador/a Multimedial

RESUMEN

– Fireworks CS5 Básico – 10 horas
– Fireworks CS5 Avanzado – 10 horas
– Flash CS 5.5 Básico – 15 horas
– Flash CS 5.5 Avanzado – 15 horas
– Premiere CS 6 Básico – 15 horas
– Premiere CS 6 Avanzado – 15 horas

DURACIÓN
6 meses

ARANCEL
6 pagos de… (consultar)

TEMARIO

Consultas e inscripción
Vía WhatsApp: 3476-623650

Vía correo electrónico: elearning@frrq.utn.edu.ar